Úrvinnslugjald


Hækkun á úrvinnslugjöldum á blýsýrurafhlöðum

Um áramótin 2010/2011 urðu breytingar á úrvinnslugjaldi á blýsýrurafhlöðum en það hækkaði úr kr. 19 pr. kg. í kr. 35,00 pr. kg. Eins voru hækkuð svokölluð úrvinnslugjöld umbúða. BV gjald (gjald á pappa og pappírsumbúðir pr. kg.) hækkaði úr kr. 12 í kr. 15 og BX gjaldið (gjald á plastumbúðir pr. kg.) úr kr. 5 í kr. 12.


Hækkun VSK í 25,5% og breytingar á úrvinnslugjöldum á blýsýrurafhlöðum.Litlar breytingar hafa verið frá árinu 2005 nema að VSK hækkaði úr 24,5% í 25,5%. Úrvinnslugjöld hafa lækkað úr kr. 26,60 pr. kg. í kr. 19,00 pr. kg.

 

Úrvinnslugjald frá 1. janúar 2010

ALKALINE RAFHLÖÐUR

      Gerð Þyngd Gjald Gjald m/VSK    
      LR20 0,1380 6,28 7,88    
      LR14 0,0683 3,11 3,90    
      LR6 0,0235 1,07 1,34    
      LR03 0,0111 0,51 0,64    
      9V 0,0460 2,09 2,61    
                 

VENJULEGAR RAFHLÖÐUR

      Gerð Þyngd Gjald Gjald m/VSK    
      R20 0,1010 4,60 5,77    
      R14 0,0470 2,14 2,69    
      R6 0,0180 0,82 1,03    
      R03 0,0092 0,42 0,53    
      9V 0,0385 1,75 2,20    
      4R25 0,4910 22,34 28,04    
                 
   HLEÐSLURAFHLÖÐUR
      Gerð Þyngd Gjald Gjald m/VSK    
      P20H 0,0600 6,06 7,61    
      P20P 0,1160 5,28 6,63    
      P14H 0,0500 5,05 6,34    
      P14P 0,0600 2,73 3,43    
      P6H 0,0200 2,02 2,54    
      P6P 0,0200 0,91 1,14    
      P3H 0,0100 1,01 1,27    
      P3P 0,0100 0,46 0,58    
      P22H 0,0340 3,43 4,30    
      P22P 0,0340 1,55 1,95    
                 
      Gjald 45,50 pr. kg. án VSK.    
      Gjald 101,00 pr. kg. án VSK.    

 

Lækkun úrvinnslugjalda sem gildi tók 1. janúar 2005 síðastliðinn

Í desember síðastliðnum eða nánar tiltekið tveimur dögum fyrir jól var samþykkt á Alþingi að lækka úrvinnslugjöld á m.a. rafhlöðum. Þetta er talsverð breyting frá lögum sem sett voru fyrir tveimur árum þar sem álögur voru hækkaðar gríðarlega. Eitthvað hafa tekjurnar farið fyrir brjóstið á mönnum því þær hafa verið talsverðar og í engu samræmi við þann kostnað sem hið opinbera ber af söfnun eða förgun rafhlaðna. Lækkunin var um 50% og geri menn betur. Þetta lækkar innflutningskostnað þó nokkuð.

Eins og áður skal gjald leggjast á rafhlöðurnar í smásöluumbúðum eins og rafhlöðunum sé hent nýjum. Skrítinn gjaldastofn. Gjöld eru nú á mangandíoxíð rafhlöður kr. 45,50 pr. kg. en það eru algengustu rafhlöðurnar eins og þessar venjulegu og alkaline rafhlöður. Tekjur hins opinbera af innflutingi fyrstu 11 mánaða síðasta árs hafa líklega verið um 9 milljónir. Sama gjald er lagt á Ni-Mh hleðslurafhlöður en á Ni-Cad hleðslurafhlöður leggjast  nú kr. 101,00 pr. kg. Á litíum rafhlöðum er gjaldtakan kr. 85,50 pr. kg og á rafhlöður eins og kvikasilfuroxíð, silfuroxíð, Loft-Sink (heyrnatækjarafhlöður) leggjast kr. 279,50 pr. kg. Blýsýrurafhlöður halda sínu eða kr. 26,60 pr. kg. Alkalískar hnappa rafhlöður halda áfram að lækka en það var eina rafhlöðugerðin sem lækkaði í síðustu hækkun gjalda og er nú komin í kr. 2,50 pr. stk. Sú eina sem er gjaldfærð í stk.

Við áttum ekki von á þessum breytingum en erum þessa dagana að fara í gegnum útreikninga og nýjar sendingar eru vætanlegar í þessum mánuði og mun þá verð lækka hlutfallslega vegna þessarar lækkunar úrvinnslugjalda. 

Ykkur til fróðleiks er eftirfarandi yfirlit úrvinnslugjalda á helstu gerðir rafhlaðna

Úrvinnslugjald frá 1. janúar 2005

ALKALINE RAFHLÖÐUR

      Gerð Þyngd Gjald Gjald m/VSK    
      LR20 0,1380 6,28 7,82    
      LR14 0,0683 3,11 3,87    
      LR6 0,0235 1,07 1,33    
      LR03 0,0111 0,51 0,63    
      9V 0,0460 2,09 2,61    
                 

VENJULEGAR RAFHLÖÐUR

      Gerð Þyngd Gjald Gjald m/VSK    
      R20 0,1010 4,60 5,72    
      R14 0,0470 2,14 2,66    
      R6 0,0180 0,82 1,02    
      R03 0,0092 0,42 0,52    
      9V 0,0385 1,75 2,18    
      4R25 0,4910 22,34 27,81    
                 
   HLEÐSLURAFHLÖÐUR
      Gerð Þyngd Gjald Gjald m/VSK    
      P20H 0,0600 6,06 7,54    
      P20P 0,1160 5,28 6,57    
      P14H 0,0500 5,05 6,29    
      P14P 0,0600 2,73 3,40    
      P6H 0,0200 2,02 2,51    
      P6P 0,0200 0,91 1,13    
      P3H 0,0100 1,01 1,26    
      P3P 0,0100 0,46 0,57    
      P22H 0,0340 3,43 4,28    
      P22P 0,0340 1,55 1,93    
                 
      Gjald   pr. kg. án VSK.    
      Gjald   pr. kg. án VSK.    
 

HÆKKUNIN 2003

Hækkun á verði nánast allra rafhlaðna vegna úrvinnslugjalds sem gildi tók 1. janúar 2003

Í desember síðastliðnum voru samþykkt lög á Alþingi um úrvinnslugjald og gildistaka var nú 1. janúar. Við þetta falla úr gildi lög um spilliefnagjöld og nefnast gjöldin nú úrvinnslugjöld, þar sem þau falla á allar gerðir rafhlaðna, eru mishá en flest miðast við þyngd en aðeins örfá á stk. 

Við þetta á gjaldtaka á söfnunarstöðvum eða úrvinnslustöðvum að falla niður frá 1. apríl 2003. Ríkissjóður þarf þá tekjur af gjaldinu í þrjá mánuði, áður en hægt er að fella niður gjöld. 

Ég man ekki hversu oft búið er að breyta lögum um spilliefni eða gjaldtöku undanfarin ár, en það er all oft minnsta kosti þrisvar sinnum, með meðfylgjandi kostnaði fyrir innflytjendur í skýrslugerð og hugbúnaðarbreytingum. Nú tók steininn úr og verður um verulegan kostnað við að breyta hugbúnaði til tollskýrslugerðar. Þessir háu herrar virðast ekki velta fyrir sér þjóðhagslegri hagkvæmni. 

Gjaldtakan er einföld fyrir ríkissjóð enda fer hún fram við innflutning og eftir fyrstu athugun eykst innflutningskostnaður um að minnsta kosti 25%.

Gjaldtakan er mismunandi eða á mangandíoxíð rafhlöður kr. 91,00 pr. kg (Allar helstu rafhlöður). Sama gjald á Ni-Mh rafhlöður en á Ni-Cd rafhlöður leggjast kr. 202,00 pr. kg. Á rafhlöður eins og kvikasilfuroxíð, silfuroxíð (SR), Loft-Sink (heyrnartækjarafhlöður) leggjast kr. 559,00 pr. kg. Blýsýrurafhlöður halda löngu fengnum hlut og á þær leggjast kr. 26,60 pr. kg. Einhverra hluta vegna leggjast þessi gjöld á söluumbúðir eins og rafhlöðum sé hent í þeim. 

Alkalískar hnapparafhlöður hafa sérstöðu en gjaldtaka þeirra er pr. stk. og lækkar úr kr. 13,00 í kr. 5,00 hverra hluta vegna það var gert ? Einhverjum hefur yfirsést hér. 

Í framhaldi af þessari auknu innheimtu ríkissjóðs, eigum við ekki annan kost en hækka verð allra rafhlaðna, að undanskyldum alkalískum hnapparafhlöðum og verður það gert nú í janúar. Verðlistar verða sendir út og biðjum við þá sem ekki fá listann fyrir janúarlok að hafa samband. Hækkunin verður meiri en sem nemur þessu úrvinnslugjaldi einfaldlega vegna þess, að innflutningskostnaður eykst við þessa gjaldtöku ríkissjóðs. 

Til fróðleiks höfum við útbúið eftirfarandi yfir gjaldtöku þessa á helstu gerðir rafhlaðna. 

Úrvinnslugjald frá 1. janúar 2003

ALKALINE RAFHLÖÐUR

      Gerð Þyngd Gjald Gjald m/VSK    
      LR20 0,1380 12,56 15,63    
      LR14 0,0683 6,22 7,74    
      LR6 0,0235 2,14 2,66    
      LR03 0,0111 1,01 1,26    
      9V 0,0460 4,19 5,21    
                 

VENJULEGAR RAFHLÖÐUR

      Gerð Þyngd Gjald Gjald m/VSK    
      R20 0,1010 9,19 11,44    
      R14 0,0470 4,28 5,32    
      R6 0,0180 1,64 2,04    
      R03 0,0092 0,84 1,04    
      9V 0,0385 3,50 4,36    
      4R25 0,4910 44,68 55,63    
                 
   HLEÐSLURAFHLÖÐUR
      Gerð Þyngd Gjald Gjald m/VSK    
      P20H 0,0600 12,12 15,09    
      P20P 0,1160 10,56 13,14    
      P14H 0,0500 10,10 12,57    
      P14P 0,0600 5,46 6,80    
      P6H 0,0200 4,04 5,03    
      P6P 0,0200 1,82 2,27    
      P3H 0,0100 2,02 2,51    
      P3P 0,0100 0,91 1,13    
      P22H 0,0340 6,87 8,55    
      P22P 0,0340 3,09 3,85    
                 
      Gjald 91,00 pr. kg. án VSK.    
      Gjald 202,00 pr. kg. án VSK.

..........Panasonic, Pairdeer; PKCell, BigBat, ZLPower, First Power........
........ Almennar rafhlöður,  alkaline rafhlöður, hleðslurafhlöður, blýsýrurafhlöður, rafhlöðupakkar, símarafhlöður, lithíum (litíum) rafhlöður, hnapparafhlöður, hleðslutæki, handljós, leitarljós, vasaljós, ennis eða höfuðljós, pennaljós, útivistarljós, geymslubox, rafhlöðubox, rafhlöðumælar, spennubreytar (inverterar) ofl.........